Bilder 4

Utbildning av entrepenadfirmor som sköter installationen av anläggningarna. Här är vi i Lidköping

och det var tio firmor från Västra Götaland, som fick en genomgång av reningsteknik och installation.

De är nu certifierade installatörer av Biovac´s reningsverk, och är de som vi rekomenderar för gräv-

ningen. De ombesörjer allt som har med själva installationen och driftsättning att göra.

Installation av en Biovac FD 5N med styrskåp

ovan mark. Götene kommun.

Ett Biovac FD 30 N, kapacitet 6 hushåll, installerad i Fröåkra, Lyrestad, avloppen från fastigheterna kommer att anslutas under våren. Installationen utföres av vår certifierade grävare Stigsson i Lyrstá.

Schaktbotten paddas innan verket ställs

på plats.

Reningsverket på plats, förankring med

markduk, återfyllt med singel. Dränering

lagd på plats.

Nästa klart, återstår att återfylla upp till befintlig marknivå. Denna anläggning

är i Skövde kommun.

Det nya reningsverket till Kinnekulles pärla, Kinnekullegården på Högkullen, levereras. Det är ett Biovac FD 50N.

Grävningsarbetet är igång, beställarna är med

vi uppstarten av projekter. Det är Grävtjänst i Götene som har entrepenaden. Bilden är från NLT´s reportage, om Kinnekullegårdens satsning

för att leva upp till myndigheternas krav.

Schaktarbetet fortskrider, gropen behöver bli 3 meter djup. Under arbetets gång var den gamla anläggningen i drift, restaurangen var öppen som vanligt hela tiden.

Verket är på plats, nu väntar montage av styrskåp.

Styskåp monterat av Biovac´s personal.

Återfyllt runt reningsverket och en uppställningsplats för slamsugaren, är gjord nära reningsverket. Tömmning av slam 2-3 ggr/år.

 

Verket är i drift, biologisk satsvis rening.

Uppfyller kravet på HÖG skyddsnivå.

Kapacitet 10 hushåll, 10 000 L/dygn.