Bilder 2

Varför blir avloppet utdömt av

miljökontoret?

 

Reglerna för enskilda avloppslösningar har skärps, och det är Du som fastighets- ägare, som är ansvarig för vad du släpper ut som spillvatten, från Din fastighet.

 

För att minska övergödningen och värna om bra kvalité på vårt dricksvatten i framtiden, skall avloppsvattnet renas så

att kraven uppfylls.

 

Blir din anläggning utdömd, eller om du vet att den inte är godkänd, är det Du som skall presentera en lösning, som kommunens miljökontor godkänner.

 

Är du osäker på om Din avloppsrening

håller måttet, då är du välkommen att rådgöra med oss.

 

Vi jobbar med Minireningsverk från

Biovac, är lokala representanter och gör utställningar regelbundet i vårt område.

 

Vi kommer till Er för att på plats rådgöra,

och ge förslag på en lösning med Biovac´s

produkter, för att få en avloppsrening som miljökontoret godkänner. Ansökan om utsläppstilltånd hjälper vi till med.

 

För installationen så anlitar ni en lokal entreprenör för grävarbetet, och en el-firma som gör el-installationen. Vid besöket hos er, går vi igenom vad som behöver förberedas innan arbetet skall starta.

 

Välkommen att ta kontakt med oss, på en utställning eller boka ett hembesök!

 

Bilder på produkter och installationer

Ett FD 5 N av den nya modellen, levererat till en fastighet i Mariestads kommun.

Ett FD 5 N PEH levererat till en fastighet i Vara kommun.

Fastighet i Töreboda Kommun

 

Över till vänster: Befintlig slambrunn nedgrävd i marken.

Över: Recipient, öppet dike.

Till vänster: Nya verket levereras.

Fortsättning följer....

Fastighet i Trollhättans Kommun.

 

Biovac FD 10 PE med slamtork. Reningsverket har kapacitet för två hushåll.

Över t.v: Mottagningstank nedgrävd, den gamla tre-kammarbrunnen syns i ovankant i bilden.

Över: Reaktorn är på plats i anläggningsrum.

Till v: Locken till mottagningstank och e-p-tank.

Under t. v: Reningsverk monterat och i drift.

Under: Tunnor för slamtork, slammet tas om hand på fastigheten.