Bilder 3

Varför blir avloppet utdömt av

miljökontoret?

 

Reglerna för enskilda avloppslösningar har skärps, och det är Du som fastighets- ägare, som är ansvarig för vad du släpper ut som spillvatten, från Din fastighet.

 

För att minska övergödningen och värna om bra kvalité på vårt dricksvatten i framtiden, skall avloppsvattnet renas så

att kraven uppfylls.

 

Blir din anläggning utdömd, eller om du vet att den inte är godkänd, är det Du som skall presentera en lösning, som kommunens miljökontor godkänner.

 

Är du osäker på om Din avloppsrening

håller måttet, då är du välkommen att rådgöra med oss.

 

Vi jobbar med Minireningsverk från

Biovac, är lokala representanter och gör utställningar regelbundet i vårt område.

 

Vi kommer till Er för att på plats rådgöra,

och ge förslag på en lösning med Biovac´s

produkter, för att få en avloppsrening som miljökontoret godkänner. Ansökan om utsläppstilltånd hjälper vi till med.

 

För installationen så anlitar ni en lokal entreprenör för grävarbetet, och en el-firma som gör el-installationen. Vid besöket hos er, går vi igenom vad som behöver förberedas innan arbetet skall starta.

 

Välkommen att ta kontakt med oss, på en utställning eller boka ett hembesök!

 

Bilder på produkter och installationer

Bildserie på en leverans och installation av en anläggning i Essunga kommun sommaren 2015

Reningsverket hämtas vid vårt lager i Uddevalla.

På plats, till höger på bilden syns den gamla slambrunnen.

Lastas av på tomten.

Leverans klar, flaggan visar vad som är på g.

Grävaren har fått verket på plats, och fastighetens avlopp är inkopplat på den nya anläggningen. Elektrikern har kopplat elen och reningsverket är i drift. I det här fallet så var avloppet från huset brutet ca 20 minuter.

Recipienten, bäck som rinner i tomtgränsen, perfekt ställe att släppa det renade vattnet på.