Bilder

Varför blir avloppet utdömt av

miljökontoret?

 

Reglerna för enskilda avloppslösningar har skärps, och det är Du som fastighets- ägare, som är ansvarig för vad du släpper ut som spillvatten, från Din fastighet.

 

För att minska övergödningen och värna om bra kvalité på vårt dricksvatten i framtiden, skall avloppsvattnet renas så

att kraven uppfylls.

 

Blir din anläggning utdömd, eller om du vet att den inte är godkänd, är det Du som skall presentera en lösning, som kommunens miljökontor godkänner.

 

Är du osäker på om Din avloppsrening

håller måttet, då är du välkommen att rådgöra med oss.

 

Vi jobbar med Minireningsverk från

Biovac, är lokala representanter och gör utställningar regelbundet i vårt område.

 

Vi kommer till Er för att på plats rådgöra,

och ge förslag på en lösning med Biovac´s

produkter, för att få en avloppsrening som miljökontoret godkänner. Ansökan om utsläppstilltånd hjälper vi till med.

 

För installationen så anlitar ni en lokal entreprenör för grävarbetet, och en el-firma som gör el-installationen.Vi har entreprenörer som är certifierade av Biovac, att rekommendera också. Vid besöket hos er, går vi igenom vad som behöver förberedas innan arbetet skall starta.

 

Välkommen att ta kontakt med mej, på en utställning eller boka ett hembesök!

Ring 0708 380 899.

Fastighet i Grästorps Kommun.

 

Över:

Befintlig trekammarbrunn, skall bytas ut

till ett Biovac reningsverk.

 

Till vänster: Nya reningsverket levereras.

 

Tillvänster i mitten: Lokal entreprenör har

installerat det nya verket, brunnen vid

makadamhögen lämnas kvar, där släpps

det renade vattnet ut, och leds samma väg

som tidigare.

 

Under: Elkabel i skyddsrör indragen i

verkets styrskåp, rensbrunn monterad på

avloppsröret.

 

Nere till vänster:

Elkabel framdragen till fastigheten.

Bilder på produkter och installationer

 

Till höger: Utställning vid Östadkulle lanthandel.

 

Under: Reningsverk FD5N för ett hushåll med teknikskåp. Detta har varit i drift sedan 2008.

Överst tv: Ett FD5NPEH är nergrävt och återfyllnad pågår

 

Överst th: En efterpoleringstank är nergrävd och inkopplad efter FD5NPEH

 

Till vänster ses båda tankarna som ingår i FD10N, en nergrävd anläggning för två hushåll. Halva återfyllnaden är gjord och nu skall de rör som kopplar samman tankarna monteras.

Över: Biovac FD 5N PEH när locket är av.

 

 

Till vänster: Ett reningsverk FD 5N för ett hushåll, levererat till en gård utanför Floby.